Chức năng và nhiệm vụ Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghệ Y

Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam có những chức năng và nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo và quản lý học sinh, sinh viên (HSSV) một cách hiệu quả. Dưới đây là một số chức năng và nhiệm vụ chính của Phòng Đào tạo:

 1. Quản lý và tổ chức đào tạo:
  • Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo theo đúng chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.
  • Quản lý các khóa học, lớp học, theo dõi tiến độ học tập của sinh viên và đảm bảo chương trình đào tạo được thực hiện đúng tiến độ.
 2. Công tác tuyển sinh:
  • Tổ chức và thực hiện các hoạt động tuyển sinh hàng năm, từ việc lập kế hoạch tuyển sinh, tổ chức thi tuyển đến việc xét tuyển và nhập học cho sinh viên mới​.
 3. Phát triển chương trình đào tạo:
  • Nghiên cứu và phát triển các chương trình đào tạo mới, cập nhật chương trình hiện có để phù hợp với nhu cầu xã hội và yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 4. Quản lý hồ sơ học vụ:
  • Quản lý hồ sơ, học bạ của sinh viên từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp, đảm bảo thông tin được cập nhật và lưu trữ chính xác.
 5. Hỗ trợ sinh viên:
  • Phối hợp với các phòng ban khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến sinh viên như học phí, học bổng, trợ cấp, và các chế độ chính sách khác​.
  • Hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thực tập, và các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác trong và ngoài nước​ (Trường Cao Đẳng Y Dược Việt Nam)​.
 6. Đảm bảo chất lượng đào tạo:
  • Thực hiện các biện pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập, tổ chức các kỳ thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Phòng Đào tạo đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối và giám sát toàn bộ quá trình đào tạo, đảm bảo môi trường học tập chất lượng và hiệu quả cho sinh viên, góp phần quan trọng vào việc đạt được mục tiêu đào tạo của trường.

Tin Liên Quan