THÔNG BÁO TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI

Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam trân trọng thông báo về việc tuyển sinh vào chương trình đào tạo Chăm sóc Người cao tuổi.

I. Mục tiêu chương trình: Chương trình đào tạo Chăm sóc Người cao tuổi nhằm đào tạo nhân lực có chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho người cao tuổi trong cộng đồng.

II. Thời gian và địa điểm đào tạo:

  • Thời gian: Khóa học kéo dài 2 năm.
  • Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam,

III. Đối tượng tuyển sinh: Các cá nhân có mong muốn, đam mê và cam kết học tập, làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi.

IV. Chương trình đào tạo: Chương trình học bao gồm các môn học cơ bản và chuyên ngành về sức khỏe, tâm lý, kỹ năng chăm sóc và quản lý dịch vụ chăm sóc người cao tuổi.

V. Hồ sơ đăng ký:

  1. Phiếu đăng ký (theo mẫu của trường).
  2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan.
  3. Ảnh 3×4 mới nhất.
  4. Giấy chứng nhận sức khỏe.

VI. Thời hạn nộp hồ sơ: Hạn chót nhận hồ sơ là ngày [thông báo sau].

VII. Liên hệ: Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam

Tin Liên Quan